khu công nghiệp

Hôm nay lúc 09:06

Tỉnh An Giang đang kêu gọi đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng 4 khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh. Đây là các dự án nằm trong danh mục dự án trọng điểm, ưu tiên mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia