luật kinh doanh bất động sản

16:15, 14/09/2022

Từ năm 2006, luật quy định giao dịch bất động sản phải qua sàn giao dịch nhưng đến năm 2014, quy định này được bãi bỏ. Tuy nhiên, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) một lần nữa đưa quy định giao dịch bất động sản phải thông qua.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia