Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ khái niệm officetel và condotel

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cơ quan soạn thảo dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản phải làm rõ một số khái niệm mới về công trình hỗn hợp toà nhà văn phòng kết hợp lưu trú (officetel), căn hộ kết hợp lưu trú (condotel)...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp

Ngày 17/6, tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, các ý kiến của chuyên gia, các Bộ, ngành tập trung góp ý về công trình xây dựng, sàn xây dựng sử dụng kinh doanh lĩnh vực khác có kết hợp với cung cấp dịch vụ lưu trú, du lịch, khách sạn.

Sau khi tiếp nhận ý kiến Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị cơ quan soạn thảo phải làm rõ một số khái niệm mới về công trình hỗn hợp toà nhà văn phòng kết hợp lưu trú (officetel), căn hộ kết hợp lưu trú (condotel) là toà nhà văn phòng kết hợp cung cấp dịch vụ khách sạn, căn hộ kết hợp cung cấp dịch vụ khách sạn.

“Những gì chưa được quy định nhưng thực tiễn đã có, được thừa nhận và được nêu trong luật thì phải được thể chế hoá cụ thể, rõ ràng hơn chứ không nhắc lại luật”, Phó Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu, nghiên cứu kỹ lưỡng để có tiêu chí hết sức cụ thể theo doanh thu đối với cá nhân kinh doanh bất động sản, bổ sung quy định về cá nhân kinh doanh các bất động sản hình thành trong tương lai.

Các đại biểu cũng cho góp ý hoàn thiện quy định về thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản; bổ sung loại hợp đồng kinh doanh bất động sản dưới hình thức điện tử; điều kiện bảo đảm hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; quy định về môi giới bất động sản và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản…

Cụ thể, TS. Cấn Văn Lực, TS. Hoàng Văn Cường, đề nghị Bộ Xây dựng phân cấp cho địa phương, tổ chức đủ điều kiện để đào tạo, quản lý hoạt động hành nghề môi giới bất động sản; xây dựng bộ tiêu chí xác định chỉ số giá, chỉ số giao dịch bất động sản, thời gian tồn kho của một bất động sản phục vụ điều tiết thị trường bất động sản.

TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Liên chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam kiến nghị bổ sung loại hình nhà ở xã hội vào phạm vi cần điều tiết trên thị trường bất động sản

Do đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát các thủ tục chuyển nhượng bất động sản hiện có, dựa trên nền tảng số, không được phát sinh thủ tục mới.

Dự thảo Nghị định cần đẩy mạnh phân cấp trong quản lý hoạt động sàn bất động sản, cung cấp dịch vụ về bất động sản theo hướng số hoá, lồng ghép các thủ tục, không phát sinh thủ tục mới.

Đồng thời, cần làm rõ trách nhiệm pháp lý, nội dung hoạt động, cơ sở vật chất bảo đảm an toàn, an ninh mạng, thông tin doanh nghiệp, cá nhân, khả năng kết nối với các sàn bất động sản khác.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm xây dựng khung chương trình kiến thức, điều kiện tổ chức sát hạch, tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, công bố công khai, lập cơ sở dữ liệu và các chế tài xử lý vi phạm… Tiếp tục làm việc với các bộ, ngành, chuyên gia để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định theo đúng thời hạn đặt ra.

Có thể bạn quan tâm