Malaysia

16:45, 15/01/2023

Malaysia có thể ngừng xuất khẩu dầu cọ sang Liên minh châu Âu vì các điều luật bảo vệ rừng mới của EU.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia