ngân sách nhà nước

Hôm qua, lúc 15:55

Công ty Cổ phần Xăng dầu Thái Sơn B.Q.P và Công ty Cổ phần Dương Đông Hòa Phú vừa bị Bộ Công Thương chuyển hồ sơ sang Bộ Công an vì không nộp số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách nhà nước.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia