Nike

15:27, 18/09/2022

Thay vì khuyến khích người tiêu dùng liên tục mua các sản phẩm mới, hệ thống robot của Nike sẽ cố gắng làm cho các đôi giày được trở lại điều kiện sạch đẹp ban đầu.

Adidas đệ đơn kiện Nike
10:59, 13/06/2022
Mỹ Hân
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia