nợ công

18:01, 20/10/2022

Báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 với Quốc hội, Thủ tướng cho biết14/15 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm nay đạt và vượt so với 2021, trong đó GDP dự kiến tăng khoảng 8%, cao hơn mục tiêu Quốc hội giao 2-2,5%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia