sabeco

11:27, 13/02/2023

Hội đồng quản trị công ty Bia Sài Gòn - Sabeco (MCK: SAB) đã thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Bia Sài Gòn Bình Tây và Công ty Bao Bì Sài Gòn. Hiện, hai công ty này đang được ghi nhận là công ty liên kết của Bia Sài Gòn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia