sốt đất

15:37, 19/05/2021

Khẳng định BĐS vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn, song các chuyên gia Savills Việt Nam cảnh báo: Giá BĐS tại nhiều nơi đã bị đẩy lên quá cao, thành giá trị ảo. Vì vậy, các nhà đầu tư cần phải điều chỉnh, không thể đi trên “con sóng cao” vì sẽ nhận nhiều rủi ro.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia