186 khu đất tại Đà Nẵng sẽ được đem bán đấu giá trong 5 năm tới

Đà Nẵng xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất 186 khu đất để kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025.
186 khu đất tại Đà Nẵng sẽ được đem bán đấu giá trong 5 năm tới

UBND TP.Đà Nẵng vừa công bố quyết định điều chỉnh bảng giá đất chu kỳ 2020 – 2024. Việc điều chỉnh giảm nêu trên sẽ tạo điều kiện giảm giá trị nộp tiền thuê đất cho nhà đầu tư.

Bảng giá đất mới mà UBND TP. Đà Nẵng ban hành được điều chỉnh giảm 10% đối với đất thương mại dịch vụ, sản xuất – kinh doanh nhằm tạo điều kiện giảm giá trị nộp tiền thuê đất cho nhà đầu tư.

Quyết định điều chỉnh tỉ lệ % giá đất thương mại – dịch vụ và sản xuất – kinh doanh so với giá đất ở cùng vị trí.

Cụ thể: Giá đất hương mại – dịch vụ điều chỉnh từ 80% thành 70%; giá đất sản xuất – kinh doanh điều chỉnh từ 60% thành 50% (cùng giảm 10% so với hiện nay).

Giá đất bãi xe được điều chỉnh tính bằng 35% giá đất SXKD phi nông nghiệp cùng vị trí. UBND TP. Đà Nẵng cho hay, thực tế, đối với các dự án xây dựng công trình công cộng (bãi giữ xe) thông thường có mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất thấp, giá trị thu lợi từ việc kinh doanh thấp dẫn đến việc thu hồi vốn đầu tư xây dựng chậm. Do đó, nếu quy định mức giá bằng giá đất sản xuất – kinh doanh phi nông nghiệp như Quyết định 09/2020/QĐ-UBND thì không thể kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa đối với các công trình công cộng (bãi xe) theo chủ trương của thành phố.

Việc quy định giá đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh (chỉ áp dụng cho bãi giữ xe) thời hạn 70 năm bằng 35% so với giá đất sản xuất – kinh doanh phi nông nghiệp không phải là giá đất thương mại – dịch vụ cùng vị trí sẽ tạo điều kiện thu hút được các nhà đầu tư quan tâm, tham gia đầu tư vào các công trình công cộng (bãi xe) đồng thời đảm bảo hài hòa giữa lợi ích nhà nước và quyền lợi các nhà đầu tư.

Về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021, cơ bản tương đương Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 tại Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND; chỉ điều chỉnh giảm 109 vị trí, tuyến đường cho phù hợp với các tuyến đường lân cận trong cùng khu vực.

UBND TP. Đà Nẵng cho hay, bên cạnh việc ban hành các chính sách ưu đãi, đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thành phố đang tập trung quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư. Theo số liệu báo cáo của, Trung tâm Phát triển quỹ đất, qua rà soát và thống kê các khu đất lớn đã có mặt bằng trên địa bàn TP. Đà Nẵng, đến nay trung tâm đang quản lý 321 khu đất lớn đã có mặt bằng với tổng diện tích 2.013.765,9 m2.

Như vậy, Đà Nẵng đang nỗ lực hoàn thiện và ban hành các chính sách ưu đãi, đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng thời tập trung quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư đồng thời, xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất để kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021 – 2025.

Cụ thể, năm 2021 sẽ đấu giá 34 khu đất (hơn 637.000 m2); năm 2022 đấu giá 33 khu đất (142.000 m2); năm 2023 đấu giá 35 khu đất (hơn 163.000 m2 ); năm 2024 đấu giá 47 khu đất (hơn 211.000 m2) và năm 2025 đấu giá 37 khu đất (hơn 211.000 m2).

Có thể bạn quan tâm