Tesla

16:25, 15/01/2023

Tesla đã giảm giá xe điện của mình tới 20% tại nhiều quốc gia trên toàn cầu. Động thái này đã khiến cổ phiếu của Tesla giảm 5,6%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia