thị trường chứng khoản

07:15, 25/11/2021

CTCP Nhựa Đồng Nai dự kiến chào bán hơn 10,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thời gian thời gian chuyển nhượng từ 8/12 đến 22/12.Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ 8/12 đến 27/12.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia