thị trường chứng khoản

13:56, 01/04/2021

Công ty cổ phần FPT sẽ phát hành hơn 1,29 triệu ESOP cho cán bộ lãnh đạo cấp cao năm 2021, tỷ lệ phát hành không quá 0,1646%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia