THỜI CUỘC

Hôm nay lúc 07:00

Trong khi một số NHTM đang đề xuất với NHNN về việc được tăng vốn điều lệ thì lại có một số ngân hàng muốn được làm ngược lại. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành của NHNN thì vẫn chưa có thông tư hướng dẫn về vấn đề này.

HDBank được thành lập 05 chi nhánh
15:17, 06/04/2021
Ngọc Diệp
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia