thu hồi đất

11:18, 18/04/2022

Các dự án có diện tích đất thu hồi lớn hầu hết là chuyển tiếp từ những năm trước qua. Diện tích cần phải thu hồi cho các dự án trên là gần 5.360ha.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia