TikTok

15:15, 26/08/2021

TikTok tiết lộ kế hoạch hợp tác cùng nền tảng thương mại điện tử Shopify cho phép người dùng mua sắm các sản phẩm trong khi xem và sử dụng ứng dụng Tiktok.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia