toyota

15:05, 19/08/2020

Toyota Motor Corp sẽ cung cấp xe hơi của mình theo hình thức cho thuê hoặc đăng ký sử dụng ngắn hạn tại Ấn Độ, với hy vọng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với phương tiện giao thông cá nhân tại đây.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia