UBND tỉnh Quảng Nam

07:55, 29/11/2021

4 dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư vừa bị dừng hoạt động gồm Khu đô thị Bách Đạt 3 (quy mô 6,6 ha); Khu đô thị Bách Đạt 4 (16,8 ha); Khu đô thị Bách Đạt 5 (2,1 ha) và Khu đô thị Bách Đạt 6 (23,4 ha) tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia