Văn Phú – Invest

10:45, 29/06/2018

Sáng 29/06/2018, Công ty Văn Phú – Invest (mã: VPI) đã chính thức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) với giá tham chiếu là 43.500 đồng/cổ phiếu. Biên độ dao động giá tr

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia