VEC

10:38, 16/09/2020

Lãnh đạo hai cơ quan thống nhất trong tháng 9 sẽ ký kết thỏa thuận sáp nhập nguyên trạng các tài sản của Tổng công ty Cửu Long về VEC. Các tài sản, quyền quản lý những dự án hạ tầng của Cửu Long được chuyển về Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận mới thành lập.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia