vietcombank

06:33, 14/12/2019

Để đánh giá hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, năm 2020, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán tại Agribank, Vietcombank và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia