vốn nhà nước

08:01, 09/03/2021

Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp với CMSC để hoàn thiện Dự thảo báo cáo Thủ tướng về chủ trương chuyển đổi vốn vay về cho vay lại thành cấp phát ngân sách nhà nước cho 5 dự án đường cao tốc do VEC làm chủ đầu tư.

SCIC đẩy mạnh thoái vốn
15:21, 19/11/2019
Anh Minh
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia