xuất khẩu gạo

15:07, 26/12/2022

Năm 2022, xuất khẩu gạo của Việt Nam có thể đạt hơn 7 triệu tấn, vượt khoảng 600.000 tấn so với mục tiêu đề ra, mang về doanh thu 3,5 tỷ USD.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia