HDBank: Lợi nhuận năm 2020 đạt hơn 5.800 tỷ đồng, điểm sáng lãi dịch vụ tăng gấp rưỡi

Theo báo cáo kiểm toán năm 2020 của HDBank, lãi từ dịch vụ là điểm sáng khi tăng gấp rưỡi, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành ngân hàng.
HDBank: Lợi nhuận năm 2020 đạt hơn 5.800 tỷ đồng, điểm sáng lãi dịch vụ tăng gấp rưỡi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP. HCM (HDBank - mã chứng khoán HDB) vừa công bố báo cáo kiểm toán năm 2020.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 5.818 tỷ đồng, tăng 15,9%. Lãi từ dịch vụ là điểm sáng khi tăng gấp rưỡi. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành ngân hàng, chỉ 0,93%.

Toàn bộ các chỉ tiêu tài chính năm 2020 sau khi được kiểm toán bởi EY không thay đổi so với báo cáo ngân hàng công bố trước đó, hoàn thành vượt kế hoạch Đại hội cổ đông giao.

Cụ thể, tại 31/12/2020 tổng tài sản hợp nhất đạt 319.127 tỷ đồng, tăng 39,1% so với năm 2019 và hoàn thành 104,5% kế hoạch. Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 208.953 tỷ đồng, tăng 38,4% và hoàn thành 111% kế hoạch. Dư nợ tín dụng đạt 188.228 tỷ đồng, tăng 23% hoàn thành 105,8% kế hoạch.

Về tỷ lệ nợ xấu/cho vay khách hàng tại ngân hàng mẹ đạt 0,93%, thuộc nhóm ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất. Toàn bộ trái phiếu VAMC đã được tất toán trước thời hạn.

Các chỉ tiêu an toàn của HDBank đều được nâng cao. Trong đó, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được kiểm soát chỉ 24,8% so với mức tối đa theo quy định là 40%. Hệ số an toàn vốn CAR (theo Basel II) đạt tới 12,1% so với 8% theo quy định. HDBank là một trong số nhà băng đầu tiên hoàn thành sớm cả 3 trụ cột quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel II. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's mới đây tiếp tục dành cho HDBank mức xếp hạng B1 với triển vọng Ổn định.

Đi qua đại dịch, HDBank vẫn tăng trưởng, tỷ lệ nợ xấu thấp nhất toàn ngành
Đi qua đại dịch, HDBank vẫn tăng trưởng, tỷ lệ nợ xấu thấp nhất toàn ngành

Lợi nhuận trước thuế đạt 5.818 tỷ đồng, tăng 15,9% và hoàn thành 102,8% kế hoạch năm 2020. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) đạt lần lượt 20,6% và 1,7%.

Ngân hàng HDBank cũng hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 9.810 tỷ lên hơn 16.088 tỷ thông qua chia cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 65%, mức cao nhất toàn ngành.

Có thể thấy, đóng góp vào mức tăng trưởng lợi nhuận tích cực nêu trên, bên cạnh hoạt động tín dụng mảng dịch vụ đã khởi sắc rõ rệt khi lãi từ dịch vụ tăng gấp rưỡi so với năm 2019. Các hoạt động dịch vụ thanh toán, ngân quỹ và nhiều dịch vụ khác đều ghi nhận tăng trưởng.

Năm 2020, HDBank đã triển khai chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ. Nổi bật là dự án số hóa sản phẩm "Di HDBank" - khách hàng thực hiện các giao dịch ngân hàng số mọi lúc mọi nơi. Đây cũng là ngân hàng tiên phong triển khai xác thực thông tin khách hàng trực tuyến (eKYC) và là ngân hàng thương mại Việt Nam đầu tiên thực hiện phát hành, cung cấp dịch vụ thanh toán, bảo lãnh tín dụng thư (L/C) trên nền tảng công nghệ blockchain.

Bên cạnh đó, HDBank đã dành 34.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi, thực hiện gia hạn thời gian trả nợ, miễn giảm lãi vay nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo quy định. 

Có thể bạn quan tâm