HDTC đầu tư hạ tầng KCN Bá Thiện – phân khu I 2.500 tỷ đồng tại Vĩnh Phúc

HDTC đầu tư hạ tầng KCN Bá Thiện – phân khu I 2.500 tỷ đồng tại Vĩnh Phúc

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện - phân khu I được thực hiện tại thị trấn Bá Hiến và xã Thiện Kế thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện - phân khu I tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Dự án do Công ty Cổ phần phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) là nhà đầu tư. Quy mô diện tích hơn 247ha, được thực hiện tại thị trấn Bá Hiến và xã Thiện Kế thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo phê duyệt, vốn đầu tư của dự án 2.500 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 375 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện dự án 49 năm kể từ ngày Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất diện tích đất còn lại khu công nghiệp Bá Thiện.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc phải đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và đấu giá tài sản.

Bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất của khu công nghiệp Bá Thiện vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định của pháp luật về đất đai.

Quảng cáo

Đảm bảo Nhà đầu tư chỉ được thực hiện Dự án sau khi chỉ tiêu sử dụng đất của khu công nghiệp Bá Thiện được cập nhật đầy đủ trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Vĩnh Phúc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đơn vị này phải chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và đấu giá tài sản; điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và việc đáp ứng điều kiện của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá; kết quả đấu giá và phê duyệt kết quả đấu giá, cho thuê khu đất dự kiến thực hiện Dự án, đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định về đất đai và pháp luật có liên quan; công khai, minh bạch, không để xảy ra khiếu kiện.

Giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc và các cơ quan có liên quan giám sát, đánh giá việc triển khai Dự án; phối hợp với Nhà đầu tư triển khai phương án, giải pháp liên quan đến đời sống người lao động; phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động khu công nghiệp…

Trước đó, ngày 1/2/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện - phân khu I và dự án khu nhà ở công nhân tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên.

Dự án khu công nghiệp Bá Thiện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục quy hoạch tại Quyết định số 1107, ngày 21/8/2006, có tổng diện tích 327ha.

Trong đó, phân khu I, diện tích 247ha giao cho Công ty cổ phần và phát triển kinh doanh nhà (HDTC) làm chủ đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng phân khu này từ ngày 20/12/2018 theo hướng khu công nghiệp xanh, hiện đại, đồng bộ, với tổng vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng, thời gian xây dựng 12 tháng.

Còn phân khu II có diện tích 80ha đã giao cho Công ty Compal và các doanh nghiệp thuê.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia