Hoàng Quân bị xử phạt 170 triệu đồng do cho các bên liên quan vay tiền sai quy định

Hoàng Quân bị xử phạt 170 triệu đồng do cho các bên liên quan vay tiền sai quy định

Công ty Địa ốc Hoàng Quân bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan và 85 triệu đồng vì làm sai lệch báo cáo tài chính.

Ngày 27/11/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 227/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (mã: HQC) số tiền 85 triệu đồng. Nguyên nhân, do Địa ốc Hoàng Quân đã vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác.

Theo đó, tại thời điểm 31/12/2016, HQC còn tồn tại khoản cho vay đối với các tổ chức có liên quan tới ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty gồm Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng quân Bình Thuận, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Hoàng quân Cần Thơ, Công ty Cổ phần Cảng Bình Minh, Công ty TNHH Địa ốc Hoàng Quân Nha Trang, Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê kông, Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà Bình Thuận, Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Hoàng Quân.

Quảng cáo

Đồng thời, tính đến ngày 31/12/2016, HQC còn tồn tại khoản cho vay đối với các tổ chức có liên quan tới ông Phạm Minh, Phó tổng giám đốc HQC là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Nhà Bảo Linh và liên quan tới ông Vũ Trọng Đắc, Phó tổng giám đốc HQC là Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Quân, Công ty TNHH Dịch vụ và Quản lý cao ốc Hoàng Quân khi chưa được Đại hội đồng cổ đông của HQC thông qua.

HQC còn bị phạt tiền 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch số liệu của các khoản mục phải thu ngắn hạn khách hàng, phải thu dài hạn khác, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2016 và khoản mục lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 trong báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2016 của công ty có sự sai lệch so với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của HQC được kiểm toán.

Tổng cộng Địa ốc Hoàng Quân bị phạt 170 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/11/2017.

>> HQC "soán ngôi" FLC về độ "nóng", HPG tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Có thể bạn quan tâm

Hodeco vừa nhận quyết định việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế thông qua việc Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính rà soát, đối chiếu số liệu kê khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2021.

Thứ hai, 05/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia