Khánh Hòa: Cần khoảng 10.390 tỷ đồng để phát triển nhà ở trong năm 2022

Ngày 13/10, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố Quyết định số 2532/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa năm 2022.
Khánh Hòa: Cần khoảng 10.390 tỷ đồng để phát triển nhà ở trong năm 2022

Theo Kế hoạch, tổng diện tích sàn nhà ở cần xây dựng trong năm 2022 là 1.028.221m2 tương ứng 13.398 căn. Trong đó, nhà ở thương mại dự kiến tăng thêm 374.254m2 sàn tương đương 3.742 căn (36,4%); nhà ở xã hội tăng 39.609m2 tương đương 819 căn (3,85%); nhà ở để phục vụ tái định cư tăng khoảng 25.000m2 tương đương 420 căn (2,45%) và nhà ở hộ gia đình tăng khoảng 589.167m2 tương đương 8.417 căn (57,3%).

Kế hoạch cũng đề ra tỷ lệ xây dựng nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà tại TP Nha Trang là đô thị loại I, và TP Cam Ranh đô thị loại III đạt khoảng 40% tổng diện tích nhà ở của các dự án với diện tích nhà ở chung cư. Tỷ lệ nhà cho thuê khoảng 30%, tổng số nhà ở trong các dự án nhà ở tại đô thị loại III.

Đồng thời, chỉ tiêu nhà ở bình quân đạt khoảng 23m2 sàn/người (đô thị đạt 24,1m2 sàn/người, nông thôn đạt 22,2m2 sàn/người) và phấn đấu trong năm 2022, diện tích nhà ở tối thiểu đạt 8,8m2 sàn/người.

Theo đó, nhu cầu vốn dự kiến cần khoảng 10.390 tỷ đồng để phát triển nhà ở trong năm 2022. Trong đó, nhà ở thương mại cần hơn 4.403 tỷ đồng, nhà ở xã hội hơn 315 tỷ đồng, nhà ở tái định cư hơn 273 tỷ đồng và nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng gần 5.400 tỷ đồng.

Để phát triển nhà ở trong năm 2022, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hánh chính liên quan đến lĩnh vực phát triển nhà ở; thiết thực hỗ trợ, tháo gỡ khó khan vướng mắc cho nhà đầu tư…

Song song đó là, đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nhất là các đồ án thuộc danh mục tài trợ sản phẩm. Đồng thời, tập trung hoàn thành phê duyệt các quy hoạch chỉnh trang, quy hoạch chi tiết xây dựng đối với những khu vực đã có cơ sở pháp lý, tạo điều kiện cho người dân chuyển mục đích sử dụng đất ở.

Theo Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Khánh Hòa được ban hành trước đó, tổng diện tích nhà ở trong giai đoạn này tăng thêm tối thiểu khoảng 5,3 triệu m2 sàn, tương đương 51.275 căn; chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 25,5m2 sàn/người (đô thị đạt 26,5m2 sàn/người, nông thôn đạt 24,8m2 sàn/người).

Cụ thể, diện tích tăng thêm nhà ở thương mại khoảng 2 triệu m2 sàn, tương đương 20.480 căn; diện tích tăng thêm nhà ở xã hội khoảng 209.000m2 sàn, tương đương 4.146 căn; diện tích tăng thêm nhà ở tái định cư khoảng 126.000m2 sàn, đương đương 2.100 căn; diện tích tăng thêm nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng khoảng 2,9 triệu m2 sàn, đương đương 24.549 căn.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tổng nguồn vốn để thực hiện phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 48.790 tỷ đồng. trong đó nhà ở thương mại khoảng 24.000 tỷ đồng; nhà ở xã hội 1.947 tỷ đồng; nhà ở tái định cư khoảng 1.154 tỷ đồng; nhà ở dân tự xây dựng 21.592 tỷ đồng.

Trong giai đoạn tới, Khánh Hòa sẽ chú trọng phát triển nhà ở thương mại chủ yếu theo dự án, đa dạng các loại hình nhà ở, bao gồm chung cư, nhà ở liền kề, biệt thự; khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá thấp để phù hợp với thu nhập của một bộ phận người dân.

Có thể bạn quan tâm