Khánh Hoà: Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025

Khánh Hoà: Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, với tổng nguồn vốn phát triển nhà giai đoạn này hơn 48.700 tỷ đồng.

Theo đó, tổng diện tích nhà ở tăng thêm tối thiểu trong giai đoạn 2021-2025 khoảng 5,3 triệu m2 sàn, tương đương 51.275 căn.

Trong đó, diện tích tăng thêm nhà ở thương mại khoảng 2 triệu m2 sàn, tương đương 20.480 căn; diện tích tăng thêm nhà ở xã hội khoảng 209.000 m2 sàn, tương đương 4.146 căn; diện tích tăng thêm nhà ở tái định cư khoảng 126.000m2 sàn, đương đương 2.100 căn; diện tích tăng thêm nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng khoảng 2,9 triệu m2 sàn, đương đương 24.549 căn.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, tỷ lệ xây dựng nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà tại TP. Nha Trang (đô thị loại 1) và TP. Cam Ranh (đô thị loại 3) đạt khoảng 40% tổng diện tích nhà ở của dự án, với diện tích nhà ở chung cư khoảng 407.000m2 sàn; trong khi đó tỷ lệ nhà cho thuê khoảng 30% tổng số nhà ở trong các dự án nhà ở tại đô thị loại 3.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh Khánh Hòa đạt 25,5m2 sàn/người (đô thị đạt 26,5 m2 sàn/người, nông thôn đạt 24,8 m2 sàn/người).

Quảng cáo

Tổng nguồn vốn để thực hiện phát triển nhà ở khoảng 48.790 tỷ đồng, trong đó nhà ở thương mại khoảng 24.000 tỷ đồng; nhà ở xã hội 1.947 tỷ đồng; nhà ở tái định cư khoảng 1.154 tỷ đồng; nhà ở dân tự xây dựng 21.592 tỷ đồng.

Đơn vị cũng cho biết, địa phương này chú trọng phát triển nhà ở thương mại chủ yếu theo dự án, đa dạng các loại hình nhà ở, bao gồm chung cư, nhà ở liền kề, biệt thự, đồng thời khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá thấp để phù hợp với thu nhập của một bộ phận người dân.

Khánh Hòa cũng kết hợp nhiều hình thức kêu gọi đầu tư để đảm bảo nhu cầu về nhà ở và giãn dân, giảm tải lên hệ thống hạ tầng cho khu vực trung tâm hiện hữu, đặc biệt là trung tâm TP. Nha Trang.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đối với nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị: Tập trung huy động nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, vốn vay, vốn huy động khác để thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Ngoài ra, nhà nước hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất… để thực hiện các dự án nhà ở xã hội tại khu vực đô thị.

Đối với nhà ở tái định cư: UBND tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ về quỹ đất tái định cư đã được đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ trực tiếp theo các quy định về đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Đối với các trường hợp không đủ điều kiện bố trí đất tái định cư, nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư cho thuê, cho thuê mua hoặc bán theo quy định.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nhiều doanh nghiệp bất động sản đã công bố kế hoạch lợi nhuận năm 2023, hầu hết các kế hoạch của những doanh nghiệp này đều đi lùi so với năm ngoái, tuy nhiên vẫn có các doanh nghiệp đặt kế hoạch tăng…

Thứ năm, 30/03/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia