Kho bạc Nhà nước thông báo mua lại trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 14 ngày và 1 tháng

Kho bạc Nhà nước thông báo mua lại trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 14 ngày và 1 tháng

Mới đây, Kho bạc Nhà nước đã thông báo kết quả giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ trong tháng 2/2022.

Cụ thể, kỳ hạn giao dịch 14 ngày có tổng khối lượng giao dịch là 199,39 tỷ đồng, lãi suất bình quân là 2,30%/năm.

Kỳ hạn giao dịch 1 tháng có tổng khối lượng giao dịch là 99,52 tỷ đồng, lãi suất bình quân là 2,30%/năm.

Quảng cáo

Việc mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ được Kho bạc Nhà nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 107/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính (hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước) đã mở ra cơ chế cho phép Kho bạc Nhà nước trở thành nhà đầu tư trên thị trường công cụ nợ, có thể mua lại trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp do chính tổ chức này phát hành.

Với quy định mới, Kho bạc Nhà nước cũng được thực hiện các giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ với các ngân hàng thương mại (là thành viên giao dịch trái phiếu chính phủ).

Trái phiếu chính phủ được Kho bạc Nhà nước chấp nhận mua lại là trái phiếu đang được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán, có kỳ hạn còn lại tối đa không quá một năm, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán và được phép chuyển nhượng…

Nghiệp vụ mua lại trái phiếu chính phủ của Kho bạc Nhà nước được kỳ vọng mang lại cho thị trường trái phiếu chính phủ "làn gió mới" với sự tham gia của nhà đầu tư đặc biệt là Kho bạc Nhà nước, góp phần hoàn thiện thị trường trái phiếu chính phủ với các nghiệp vụ mới, gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường, thúc đẩy các giao dịch trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp và hỗ trợ thanh khoản cho các thành viên thị trường.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tại kỳ họp thứ 3 sáng 24/5, Quốc hội đã nghe Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 42 và đề xuất việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42 của Chính phủ.

Thứ ba, 24/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia