Kiểm tra, xử lý xây dựng trái phép lấn chiếm bờ sông tại TP. HCM

Kiểm tra, xử lý xây dựng trái phép lấn chiếm bờ sông tại TP. HCM

UBND TP.HCM đã giao trách nhiệm cho từng sở, ngành, đơn vị liên quan về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải được giao tổ chức quản lý và công bố danh mục các tuyến sông, suối, kênh, rạch có chức năng giao thông thủy và thoát nước thuộc phạm vi quản lý trên trang thông tin điện tử của Sở; công bố mép bờ cao quy hoạch các tuyến sông, suối, kênh, rạch, mương có chức năng thoát nước…

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố được giao xác định mép bờ cao quy hoạch các tuyến kênh, rạch có chức năng thoát nước trên địa bàn; tổ chức cắm mốc và bàn giao các mốc xác định phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ các tuyến kênh, rạch có chức năng thoát nước cho các quận, huyện quản lý.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao xác định phạm vi, công bố an toàn hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều; xác định phạm vi, công bố và tiến hành cắm mốc hành lang chỉ giới an toàn công trình thủy lợi và đê điều trên các sông, kênh, rạch có chức năng tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phát triển rừng và sản xuất muối…

Quảng cáo

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao xác định phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ các tuyến giao thông thủy và bàn giao cho UBND quận, huyện quản lý; giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở Xây dựng được giao cấp phép đối với công trình xây dựng kè theo tuyến trong đô thị và các công trình trên hành lang bảo vệ trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng. Tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp san lấp, lấn chiếm sông, suối, kênh, rạch, hồ công cộng; xây dựng nhà ở, công trình sai phép, không phép trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ…

UBND quận, huyện có trách nhiệm tổ chức quản lý hành lang bảo vệ trên bờ; tổ chức tuyên truyền các quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ thuộc địa bàn; tổ chức di dời khẩn cấp người dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao...

>> "Sau tất cả" chủ đầu tư Thảo Điền Sapphire đã tự tháo dỡ phần sai phạm

 

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia