Kienlongbank dự kiến trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

Phương án này đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank, UPCoM: KLB) phê duyệt vào cuối tháng 4 vừa qua.
Kienlongbank dự kiến trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

Kienlongbank dự kiến phát hành hơn 41,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, tương đương tỷ lệ phát hành là 13%.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 13 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.

Tính đến ngày 31/12/2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Kienlongbank là hơn 443 tỷ đồng.

Thời gian phát hành dự kiến chậm nhất là ngày 30/9/2021, sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Thời gian hoàn thành việc tăng vốn điều lệ dự kiến chậm nhất là ngày 31/10/2021.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Kienlongbank sẽ tăng từ hơn 3.236 tỷ đồng lên hơn 3.652 tỷ đồng, tương đương hơn 365 cổ phiếu trong đó có 3,8 triệu cổ phiếu quỹ.

Theo danh sách cổ đông đính kèm nghị quyết thông qua việc thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tỷ lệ khối ngoại hiện tại là 0,01%, tương đương 36.000 cổ phiếu KLB. Kienlongbank hiện không có cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên.

Có thể bạn quan tâm