Lâm Đồng: Kiên quyết không điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa sai phạm về “phân lô, tách thửa”

UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định: Các khu dân cư hình thành từ việc hiến đất làm đường, phân lô tách thửa, nếu không phù hợp với các quy hoạch thì kiên quyết xử lý, không điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa sai phạm.

Lâm Đồng: Kiên quyết không điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa sai phạm về “phân lô, tách thửa”
Việc phân lô tách thửa tràn lan đang để lại nhiều vướng mắc, hệ lụy cho tỉnh Lâm Đồng

Ngày 16/3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản về việc xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc phân lô, tách thừa, kinh doanh bất động sản trên địa bàn các huyện, thành phố.

Theo đó, đối với các khu vực, diện tích đất hộ gia đình, cá nhân đã hiến đất, làm đường và tách thửa, hình thành các khu, điểm dân cư mới (thực chất đây là các dự án kinh doanh bất động sản), UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các huyện, thành phố tiến hành rà soát, phân thành 3 loại và xử lý theo hướng:

- Đối với những khu đất phù hợp các quy hoạch hiện nay (gồm quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị) thì hướng dẫn doanh nghiệp hoặc hộ gia đình, cá nhân có đất tách thửa thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và lập dự án đầu tư trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

- Đối với những khu đất chỉ phù hợp với một trong các quy hoạch hiện nay mà địa phương có định hướng, dự kiến quy hoạch khu, điểm dân cư mới thì dừng các hoạt động chuyển mục đích sử dụng đất, san gạt mặt bằng, đầu tư xây dựng; thực hiện đầy đủ trình tự hồ sơ, thủ tục để xử lý vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở (nếu có)... theo quy định.

Sau khi chấp hành xong việc xử lý vi phạm và đã điều chỉnh, bổ sung cho thống nhất giữa các quy hoạch thì hướng dẫn doanh nghiệp hoặc hộ gia đình, cá nhân có đất tách thửa lập, hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục đảm bảo phù hợp giữa các quy hoạch đã điều chỉnh thống nhất, thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và lập dự án đầu tư trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư.

Quảng cáo

Đối với những khu đất không phù hợp với các quy hoạch, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu xử lý nghiêm minh các vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở..., không điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa hồ sơ sai phạm.

Sở Xây dựng Lâm Đồng được yêu cầu phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện – thành phố và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát các trường hợp hiến đất làm đường, phân lô tách thửa. Từ đó, đánh giá, xác định, phân loại từng trường hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 31/3/2023. Đồng thời rà soát báo cáo, đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh cho phù hợp.

Lâm Đồng: Kiên quyết không điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa sai phạm về “phân lô, tách thửa”

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng tiến hành điều chỉnh điểm b mục 2 Văn bản số 4911/UBND-ĐC ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tiếp tục tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa đất đối với 2 trường hợp:

- Tách thửa để thừa kế hoặc tặng cho (giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau) heo quy định của pháp luật) mà mỗi người nhận tặng cho được nhận 01 thửa đất sau khi tách thửa.

- Tách thửa đất nhỏ lẻ để chuyển nhượng đối với đất ở thuộc khu dân cư nông thôn hiện hữu, đất ở tại đô thị thuộc các khu, điểm dân cư hiện hữu, đất sản xuất nông nghiệp mà thửa đất đề nghị tách thửa tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu mà không hình thành khu, điểm dân cư mới sau khi tách thửa và không thuộc trường hợp kinh doanh bất động sản.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo các sở ngành, huyện thành phố tiếp tục giải quyết việc hiến đất làm đường giao thông đối với các trường hợp đường giao thông dự kiến phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch chung nông thôn mới đã được phê duyệt.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Theo thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang, mặc dù nổi tiếng với các dự án nhà ở xã hội nhưng Xuân Mai Corp đã không vượt qua được khâu đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm thực hiện Dự án Khu nhà ở xã hội số 02 tại khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang.

Thứ tư, 29/03/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia