Lâm Đồng: TP.Bảo Lộc rà soát, xử lý trường hợp tự ý làm đường để phân lô, tách thửa

Lâm Đồng: TP.Bảo Lộc rà soát, xử lý trường hợp tự ý làm đường để phân lô, tách thửa

UBND TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các phòng ban, phường, xã tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp đã và đang tự lý làm đường để phân lô, tách thửa trên địa bàn.

Theo đó, ông Đoàn Kim Đình, Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo tại văn bản số 2914/UBND-VP ngày 30/12/2020 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn.

Tuy nhiên, hiện tại mới chỉ có UBND phường B’Lao và xã Lộc Thanh thực hiện báo cáo, nhưng việc báo cáo chưa đồng nhất và chưa đầy đủ các thông tin cần thiết.

Do đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phường, xã thực hiện tổng hợp thông tin các hộ dân có đơn hiến quyền sử dụng đất, hình thành đường giao thông mới mà UBND các phường, xã đã xác nhận từ thời điểm 2015 đến nay, kể cả các trường hợp chưa xác nhận vào đơn nhưng người dân đã tự ý làm đường giao thông và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước ngày 15/7/2021.

“UBND các phường, xã cần tăng cường quản lý đất đai, chấn chỉnh, phát hiện và xử lý nghiêm việc phân lô tách thửa tự phát, trái quy định làm phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương mình. Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và cơ quan có thẩm quyền khi không kịp thời phát hiện và để xảy ra tình trạng phân lô, tách thửa tự phát, trái quy định”, Chủ tịch Đoàn Kim Đình nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu UBND các phường, xã tiến hành rà soát các trường hợp đã và đang tự ý làm đường để phân lô, tách thửa trên địa bàn; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Quảng cáo
Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc Đoàn Kim Đình chỉ đạo UBND các phường, xã rà soát, xử lý trường hợp tự ý làm đường, phân lô, tách thửa trái phép

Trường hợp người sử dụng đất cố tình vi phạm, tùy từng hành vi cụ thể thực hiện lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (hành vi hủy hoại đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ) hoặc trong lĩnh vực giao thông (hành vi tự ý mở đường nhánh đấu nối trái phép vào đường chính quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ).

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố Đoàn Kim Đình đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố cung cấp danh sách, kèm hồ sơ sao y bản chính đối với tất cả các trường hợp nộp hồ sơ tách thửa có kèm đơn xin hiến đất, mở đường của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đã được UBND các phường, xã xác nhận từ thời điểm 2015 đến nay.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp danh sách các trường hợp tách thửa mà Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị UBND thành phố góp ý kiến (phân loại những trường hợp đã có văn bản trả lời và chưa có văn bản trả lời).

Đồng thời, đôn đốc các cơ quan, đơn vị khẩn trương báo cáo, rồi căn cứ trên chức năng nhiệm vụ được giao tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm theo lĩnh vực phụ trách.

Riêng phòng Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Thanh tra thành phố và các cơ quan chuyên môn, các đơn vị tư vấn pháp luật nghiên cứu việc xử lý các trường hợp tự ý san gạt mặt bằng hủy hoại đất, tự ý làm đường, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc chưa phù hợp với quy hoạch.

Sau đó, hướng dẫn UBND các phường, xã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, cũng như góp ý kiến, thẩm định nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính trước khi trình UBND thành phố ban hành và khẩn trương tham mưu thực hiện văn bản số 135/UBND-VP ngày 22/01/2021 của UBND thành phố.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đây là khẳng định của ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trong hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp Đức do UBND tỉnh Bình Phước phối hợp với Tổng công ty Becamex IDC tổ chức vào chiều 8/12.

Thứ sáu, 09/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia