Lỗ lũy kế vượt 3.400 tỷ đồng, cổ phiếu HAGL Agrico bị duy trì diện cảnh báo

Lỗ lũy kế vượt 3.400 tỷ đồng, cổ phiếu HAGL Agrico bị duy trì diện cảnh báo

HoSE quyết định tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán: HNG) và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HNG sau khi có BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2022 của công ty.

Nguyên nhân là do theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 của HNG, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là âm 1.119,43 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 ghi nhận âm 3.426,49 tỷ đồng. Báo cáo tài chính có ý kiến kiểm toán là chấp thuận toàn phần.

Quảng cáo

HoSE quyết định tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HNG sau khi có BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2022 của Công ty.

Cổ phiếu HNG đã có "lịch sử" bị rơi vào diện cảnh báo vào tháng 4/2020 do lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ HAGL Agrico năm 2018 âm hơn 659 tỷ đồng và năm 2019 âm gần 2.426 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 ghi nhận âm 2.324 tỷ đồng.

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhắc nhở chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1/2022 lần 2 đối với Công ty Cổ phần Nông dược HAI (mã HAI-HOSE).

Thứ năm, 19/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia