Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
chinh-sach-moi-thang-11.jpg

Tháng 11/2023, 5 chính sách mới sẽ có hiệu lực Thẩm quyền thẩm định giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; Bãi bỏ 04 Thông tư về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thủy sản; Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai LPG composite...

THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA

Ngày 15/9, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 25/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 11/2021/TT-BGTVT hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Theo đó, Cục Đường sắt Việt Nam được giao thực hiện thẩm định, phê duyệt phương án giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Thời hạn, trình tự thẩm định và quyết định phương án giá thực hiện theo quy định tại Nghị định 177/2013/NĐ-CP và Nghị định 149/2016/NĐ-CP.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/11/2023.

BÃI BỎ 4 THÔNG TƯ VỀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA LĨNH VỰC THỦY SẢN

Ngày 23/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Thông tư 05/2023/TT-BNNPTNT bãi bỏ 04 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực thủy sản gồm:

- Thông tư 82/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản.

- Thông tư 22/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản.

- Thông tư 16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản.

- Thông tư 12/2017/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2023.

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ THUỘC BỘ NN&PTNT

Ngày 12/9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Thông tư 06/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo đó, danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BNNPTNT với 68 vị trí việc làm, đơn cử như:

- Chuyên viên cao cấp về quản lý trồng trọt.

- Chuyên viên chính về quản lý trồng trọt.

- Chuyên viên về quản lý trồng trọt.

- Chuyên viên cao cấp về bảo vệ thực vật (bao gồm: bảo vệ thực vật; kiểm dịch thực vật).

- Chuyên viên chính về bảo vệ thực vật (bao gồm: bảo vệ thực vật; kiểm dịch thực vật).

- Chuyên viên về bảo vệ thực vật (bao gồm: bảo vệ thực vật; kiểm dịch thực vật).

- Kiểm dịch viên chính thực vật...

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/11/2023.

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHAI lpg COMPOSITE

Ngày 31/10, Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai LPG composite kèm theo Thông tư 27/2022/TT-BCT.

Ký hiệu: QCVN 16:2022/BCT

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2023.

BAN HÀNH 3 QUY CHUẨN VIỆT NAM VỀ LINH KIỆN, THIẾT BỊ CỦA PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

Ngày 17/4, Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư 04/2023/TT-BGTVT 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về linh kiện, thiết bị của phương tiện giao thông đường sắt gồm:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ trục bánh xe của đầu máy, toa xe (QCVN 110: 2023/BGTVT);

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ móc nối, đỡ đấm của đầu máy, toa xe (QCVN 111: 2023/BGTVT);

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về van hãm sử dụng trên đầu máy, toa xe (QCVN 112: 2023/BGTVT)

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2023.

Có thể bạn quan tâm