Năm 2018, Hà Nội đã đơn giản, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 49/BC-UBND về kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 trên địa bàn thành phố.
Năm 2018, Hà Nội đã đơn giản, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính

Cụ thể, lĩnh vực công thương, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP Hà Nội 151 TTHC, số TTHC theo kế hoạch rà soát là 100 TTHC. Đề xuất đơn giản hóa đối với 34 TTHC/100 TTHC được tiến hành rà soát, đánh giá, đạt tỷ lệ 34%.

Theo đó, các TTHC được đề xuất đơn giản hóa thuộc các lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước, công nghiệp tiêu dùng, an toàn thực phẩm, xúc tiến thương mại, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, thuốc lá. Với 34 TTHC đề xuất đơn giản hóa đã đơn giản được 12 thành phần hồ sơ, rút ngắn được 116 ngày làm việc, tiết kiệm được khoảng 2.428.018.285 đồng.

Lĩnh vực xây dựng, kết quả rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, tổng số thủ tục được rà soát, đánh giá 33 TTHC. Đề xuất đơn giản hóa đối với 3 TTHC/33 TTHC được tiến hành rà soát, đánh giá. Cụ thể: 2 thủ tục, mỗi thủ tục cắt giảm 5 ngày làm việc; 1 thủ tục cắt giảm từ 1 đến 8 ngày làm việc.

Lĩnh vực tư pháp, ngoài nhóm TTHC thực hiện rà soát theo yêu cầu tại Quyết định số 8993/QĐ-UBND, Sở Tư pháp đã triển khai rà soát toàn bộ các thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp, cấp huyện, cấp xã. Kết quả đã có 224 TTHC thuộc các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở được rà soát. Qua đó, đề xuất phương án đơn giản hóa 19 TTHC.

Lĩnh vực đất đai, kết quả rà soát có 50 TTHC thuộc lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (trong đó 25 TTHC của Chi cục Quản lý đất đai, 19 TTHC của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội) và 6 TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện được rà soát, đánh giá. Qua đó, thực hiện việc giảm thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết hồ sơ đối với 5 TTHC, ước tính sẽ tiết kiệm được khoảng hơn 800 triệu đồng chi phí tuân thủ TTHC hằng năm đối với các TTHC này.

Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, số TTHC tiến hành rà soát, đánh giá 30 TTHC. Đề xuất đơn giản hóa đối với 10/30 TTHC được tiến hành rà soát, đánh giá, đạt tỷ lệ 33,3%. Các TTHC được đề xuất đơn giản hóa thuộc các lĩnh vực đầu tư (bao gồm cả các thủ tục đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách và vốn đầu tư nước ngoài). Cụ thể: 4 thủ tục, mỗi thủ tục cắt giảm 2 ngày làm việc; 06 thủ tục, mỗi thủ tục cắt giảm 5 ngày làm việc.

Nhìn chung, công tác rà soát, đánh giá TTHC trọng tâm năm 2018 được chỉ đạo sát sao, triển khai quyết liệt, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo quy định. Nội dung các phương án, sáng kiến đơn giản hóa tập trung vào những nội dung: Kiến nghị bãi bỏ, cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết, rút ngắn các bước trong quy trình thực hiện, bãi bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, loại bỏ những thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện bất hợp lý gây phiền hà, tốn kém, mất nhiều thời gian thực hiện của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC.

Có thể bạn quan tâm