Nam Long Group bị xử phạt, truy thu thuế gần 280 triệu đồng

Nam Long Group bị xử phạt, truy thu thuế gần 280 triệu đồng

Cục thuế TP.HCM vừa có quyết định xử phạt những vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty CP Đầu tư Nam Long (Nam Long Group) số tiền gần 280 triệu đồng.

Theo đó, Công ty CP Đầu tư Nam Long, có địa chỉ tại số 6 Nguyễn Khắc Viện, P.Tân Phú, Q.7, bị Cục thuế TP.HCM truy thu thuế gần 280 triệu đồng do việc kê khai sai dẫn đến giảm số thuế GTGT phải nộp, làm tăng số thuế GTGT được khấu trừ và tăng số lỗ trong hồ sơ khai thuế niên độ năm 2017.

Cụ thể, Công ty CP Đầu tư Nam Long bị Cục thuế truy thu hơn 205 triệu đồng tiền thuế, cùng 29,56 triệu đồng tiền chậm nộp thuế và bị phạt vi phạm hành chính về thuế hơn 45,2 triệu đồng, trong đó: Phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế GTGT và thuế TNDN là 4,2 triệu đồng; phạt 20% trên số tiền khai sai dẫn đến thiếu thuế GTGT hơn 41 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Cục thuế cũng áp dụng các biện khắc phục hậu quả như: Không được khấu trừ thuế GTGT gần 51 triệu đồng (Công ty CP Đầu tư Nam Long có trách nhiệm điều chỉnh trong tờ khai thuế GTGT của kỳ kế tiếp); điều chỉnh giảm lỗ năm 2017 hơn 11,7 tỷ đồng.

Đồng thời buộc Công ty CP Đầu tư Nam Long có trách nhiệm tự tính bổ sung số tiền chậm nộp từ ngày 20/11/2018 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt vào Ngân sách Nhà nước.

Quảng cáo

Ngoài ra, Cục thuế TP.HCM cũng yêu cầu trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, Công ty CP Đầu tư Nam Long phải nghiêm chỉnh chấp hành, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định.

Công ty CP Đầu tư Nam Long bị Cục thuế TP.HCM xử phạt, truy thu thuế gần 280 triệu đồng
Công ty CP Đầu tư Nam Long bị Cục thuế TP.HCM xử phạt, truy thu thuế gần 280 triệu đồng

 

Được biết, Công ty CP Đầu tư Nam Long là một chủ đầu tư trong lĩnh vực bất động sản. Trong báo cáo tài chính quý 3/2018 (chưa soát xét), doanh thu hợp nhất quý 3 của Nam Long đạt 1.330 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng gấp 5 lần, lên 450 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Công ty CP Đầu tư Nam Long tính đến ngày 30/9/2018 là 9.346 tỷ đồng, tăng 18,2% so với thời điểm đầu năm.

Cụ thể, tài sản ngắn hạn là 7.207 tỷ đồng (gồm tiền và các khoản tương đương tiền 2.847 tỷ đồng: các khoản phải thu ngắn hạn 894 tỷ đồng; hàng tồn kho là 3.147 tỷ đồng), trong đó tồn kho chủ yếu là các dự án bất động sản dở dang như: Dự án Long An; dự án Hoàng Nam; dự án Nguyên Sơn; dự án Areco... Tài sản dài hạn là 2.139 tỷ đồng (đầu tư tài chính dài hạn 1.677 tỷ đồng).

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia