"Ngoại giao cây tre": Yếu tố góp phần thành công cho ngành ngoại giao Việt Nam

Trong năm 2023, nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu của công tác đối ngoại và ngoại giao là tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế, uy tín đất nước...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
z5129894354632-6c903950d5f87b85cb3c3d944b115b6d-4119.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân đón tiếp Tổng Bí Thư - Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân

Việt Nam đã tổ chức thành công các chuyến thăm của lãnh đạo chủ chốt tới nhiều nước láng giềng, đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống. Bên cạnh đó, cũng có những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao các nước đến Việt Nam, như chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden...

Cùng với đó, khuôn khổ quan hệ với nhiều đối tác quan trọng đã được nâng lên tầm cao mới, tin cậy chính trị với nhiều nước được củng cố vững chắc, hợp tác ngày càng mở rộng, thực chất và hiệu quả; vị thế, uy tín và tiếng nói của Việt Nam được khẳng định nổi bật tại nhiều diễn đàn, cơ chế đa phương quan trọng. Thành công của các chuyến thăm và hoạt động đối ngoại tích cực đã tạo nên bước phát triển mới trong xu hướng ngoại giao và hội nhập quốc tế của Việt Nam, mang đến một bản sắc ngoại giao rất riêng.

Đây là kết quả mà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chia sẻ với báo giới về những thành tựu của Việt Nam trong năm 2023, đồng thời, ông cũng trả lời một số câu hỏi của phóng viên xung quanh hoạt động đối ngoại của Việt Nam và đưa ra những kỳ vọng cho năm 2024.

z5129894360583-bf95e1d7856a089493840fd9cebcb206-21.jpg
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Thưa Bộ trưởng! “Ngoại giao cây tre” đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc tới tại Hội nghị ngoại giao lần thứ 29 năm 2016 và khái quát đậm nét trong hội nghị Đối ngoại lần thứ nhất vào năm 2021. Xin Bộ trưởng phân tích về ý nghĩa của trường phái ngoại giao này và tầm quan trọng đối với Việt Nam trong bối cảnh hiện nay?

Hình tượng “cây tre Việt Nam” phản ánh sinh động, một cách giản dị, dễ hiểu về những nội dung cốt lõi và xuyên suốt đường lối đối ngoại của Đảng ta cũng như bản sắc độc đáo của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. Đó là gốc vững, là nguyên tắc vì lợi ích quốc gia - dân tộc, là đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, lấy thực lực làm gốc, lấy đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng để tạo thế, lập thời...

“Thân chắc” là phương thức tạo nên sức mạnh, trong đó sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là nhân tố căn bản, sống còn; là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; là giương cao ngọn cờ chính nghĩa, nhân văn, thủy chung, thượng tôn pháp luật...

“Cành uyển chuyển” là phong cách, nghệ thuật ứng xử linh hoạt trên nguyên tắc “dĩ bất biến, ứng vạn biến”; là cách ứng xử “biết mình, biết người”, “biết thời, biết thế”, “biết tiến, biết thoái”, “biến dừng, biết biến”...

Chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư chính là kim chỉ nam cho ngoại giao Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và đã được quán triệt sâu rộng trong toàn ngành quyết tâm xây dựng nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, vững mạnh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Với hoạt động đối ngoại sôi động và nhiều dấu ấn năm 2023, xin Bộ trưởng chia sẻ về những sự kiện có ý nghĩa nhất trong năm qua? Những yếu tố dẫn tới thành công của đối ngoại năm 2023 là gì?

Năm 2023 là một năm sôi động về đối ngoại với nhiều dấu ấn nổi bật. Trước hết, quan hệ đối ngoại trên bình diện song phương và đa phương tiếp tục được mở rộng và sâu sắc hơn, trong đó quan hệ với nhiều đối tác quan trọng đã được nâng lên tầm cao mới với những bước phát triển mới về chất, nổi bật là quan hệ với các nước láng giềng, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và nhiều đối tác khác.

Các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại cấp cao, diễn ra rộng khắp các châu lục và tại nhiều diễn đàn, cơ chế đa phương quan trọng như ASEAN, Liên hợp quốc, Tiểu vùng Mê Công, APEC, COP 28...

Trong năm qua, chúng ta đã tổ chức tốt 15 chuyến thăm nước ngoài của lãnh đạo chủ chốt và 21 chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao các nước đến Việt Nam, ngày càng khẳng định tầm vóc và vị thế mới của Việt Nam trên thế giới.

Chúng ta tiếp tục phát huy vai trò tại các tổ chức quốc tế quan trọng như Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, UNESCO,... cũng như đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào các vấn đề chung của thế giới như chống biến đổi khí hậu, gìn giữ hòa bình ở Châu Phi, cử lực lượng cứu hộ, cứu nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ,...

Ngoại giao kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh trên cơ sở quán triệt tinh thần Chỉ thị 15 của Ban Bí thư, lấy địa phương, doanh nghiệp và người dân là trung tâm phục vụ.

Các hoạt động này đã đóng góp to lớn cho thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xuất nhập khẩu năm 2023 đạt gần 700 tỷ USD, trên 30 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, thu hút FDI tăng 14,8%, tiếp cận nhiều nguồn vốn mới có chất lượng bất chấp bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn.

Các lĩnh vực thông tin đối ngoại, ngoại giao văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2023, vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, có thêm Đà Lạt và Hội an được công nhận là thành phố sáng tạo của UNESCO; được tín nhiệm bầu vào các cơ quan quan trọng của UNESCO như Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO, Phó Chủ tịch Ủy ban liên chính phủ Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, thành viên Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023-2027...

Chúng ta đã bảo hộ kịp thời, đưa về nước an toàn nhiều công dân, nhất là từ các địa bàn có xung đột, thiên tai.

Những kết quả nói trên có được trước hết là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quản lý tập trung, hiệu quả của Nhà nước; sự đoàn kết, thống nhất với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị; sự phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân; giữa đối ngoại và quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa- xã hội.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, ngành ngoại giao đã bám sát đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, phát huy bản sắc “ngoại giao cây tre Việt Nam”, theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới và khu vực, linh hoạt, sáng tạo trong sách lược, xử lý các vấn đề đối ngoại theo phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, từ đó có các biện pháp triển khai phù hợp, tận dụng cơ hội và hóa giải thách thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

z5129894363760-6ee1a37f83929173fe0ff0bc7e4d6346-2994.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden

Đạt được các kết quả, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 và tiếp tục đưa công tác ngoại giao kinh tế thực sự trở thành động lực quan trọng cho phát triển đất nước, Xin Bộ trưởng cho biết thêm phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho 2024?

Thực hiện chủ trương “xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm”, bám sát tư duy mới về ngoại giao kinh tế theo tinh thần Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư và Chương trình hành động của Chính phủ, công tác ngoại giao kinh tế đã triển khai đồng bộ, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Trước hết, ngoại giao kinh tế được triển khai rộng khắp trong các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại cấp cao, gắn kết chặt chẽ với ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa và các lĩnh vực khác; trong đó, hợp tác kinh tế luôn là nội dung trọng tâm trong nội hàm của các mối quan hệ, nhất là quan hệ với các đối tác quan trọng. Việc chúng ta nâng cấp quan hệ với các nước trong năm qua đã tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, mở ra nhiều cơ hội cho địa phương và doanh nghiệp Việt Nam.

Hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia các liên kết kinh tế toàn cầu đã được thực hiện một cách tích cực và hiệu quả hơn. Bên cạnh thực hiện hiệu quả các FTA đã ký, năm 2023, chúng ta đã ký hiệp định thương mại tự do (FTA) với Israel và đang tích cực đàm phán với các đối tác khác; ký trên 70 văn kiện hợp tác của các bộ, ngành và gần 100 thỏa thuận hợp tác của các địa phương cùng hàng trăm thỏa thuận của các doanh nghiệp...

Kết quả là, các hoạt động ngoại giao kinh tế đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu tăng 6-7%, thu hút đầu tư FDI trên 28 tỷ USD. Bước vào năm 2024, kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, rủi ro, bên cạnh cơ hội, thuận lợi, cũng có những thách thức và tác động không thuận.

Tiếp tục quán triệt các chủ trương, định hướng của Đảng về ngoại giao kinh tế, theo sát Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và diễn biến tình hình quốc tế, trong nước, công tác ngoại giao kinh tế tiếp tục tranh thủ tốt thế và lực mới của đất nước, cụ thể hóa các khuôn khổ quan hệ vừa được nâng tầm thành các chương trình, dự án hợp tác kinh tế thiết thực, hiệu quả, nhất là về mở rộng thị trường, tiếp cận các nguồn vốn mới cho phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ cao, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, thu hút du lịch, xuất khẩu lao động có tay nghề.

Bên cạnh đó, ngành ngoại giao tiếp tục cùng các ngành, các địa phương chủ động tháo gỡ các vướng mắc trong hợp tác kinh tế với các đối tác. Nâng cao hiệu quả hỗ trợ các ngành, các địa phương và DN trên tinh thần “lấy người dân, địa phương và DN làm trung tâm phục vụ”.

Hy vọng rằng, năm mới 2024 sẽ tiếp tục là một năm thành công của ngành ngoại giao Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm