Nhập khẩu ô tô giảm hơn 35% đầu năm 2020

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 01/2020 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm mạnh tới 35,4% ( tương ứng giảm tới 2.349 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng 12 năm 2019.
Nhập khẩu ô tô giảm hơn 35% đầu năm 2020

Trong tháng đầu tiên năm 2020, số lượng nhập khẩu là 4.281 chiếc, tương ứng đạt 111 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng cuối cùng năm 2019là 6.630 chiếc với trị giá đạt 206 triệu USD.

Trong tháng khởi đầu năm 2020, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 1.832 chiếc và từ Inđônêxia với 1.703 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 2 thị trường này chiếm tới 83% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng này.

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: trong tháng 01/2020, có 2.593 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 51,2 triệu USD, chiếm 60,6% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã giảm 18,3% (tương đương giảm 582 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu cảng thuộc thành phố Hồ Chí Minh với 1.698 chiếc, giảm 10,6% và cửa khẩu cảng thuộc thành phố Hải Phòng với 884 chiếc, giảm 29,1% so với tháng 12/2019.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 01/2020 chủ yếu là xe xuất xứ từ Inđônêxia với 1.589 chiếc, tăng 27,9% và xe xuất xứ từ với Thái Lan với 591 chiếc, giảm 63% so với tháng trước.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi: trong tháng 01/2020, chỉ có 8 chiếc xe loại này có xuất xứ Trung Quốc và được làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam qua cửa khẩu thành phố Hồ Chí Minh với trị giá là 58 triệu USD.

Xe ô tô vận tải: lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 01/2020 đạt 1.490 chiếc, với trị giá đạt 44,6 triệu USD; giảm mạnh 24,9% về lượng và giảm 36,5% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có tới 1.240 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, tăng 27% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 83% trong tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam. Tiếp theo, có 114 chiếc xuất xứ từ Inđônêxia, giảm 78%; có 30 chiếc xuất xứ từ Nga, giảm 89% so với tháng trước.

Xe ô tô tải các loại được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 01/2020 chủ yếu ở khu vực cửa khẩu cảng thành phố Hải Phòng với 792 chiếc, tăng 21,5% so với tháng trước; thành phố Hồ Chí Minh với 604 chiếc, giảm 38,9%so với tháng trước.

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): trong tháng 01/2020, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 190 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo khoảng 15 triệu USD. Trong đó, có tới 61 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, 52 chiếc xuất xứ từ Mêxicô và 24 chiếc xuất xứ từ Bêlarút.

Số xe ô tô nguyên chiếc loại này nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng qua chủ yếu qua cửa khẩu của 3 tỉnh: bao gồm thành phố là thành phố  Hồ Chí Minh với 86 chiếc, Lạng Sơn với 51 chiếc và Hải Phòng với 50 chiếc.

So với cùng kỳ năm trước, thì lượng chiếc ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 01 năm nay giảm 63%; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống giảm 65,5%; ô tô vận tải giảm 59,7%.

Có thể bạn quan tâm