NHNN lấy ý kiến thông tư quy định về tái cấp vốn trên trái phiếu đặc biệt của VAMC

NHNN lấy ý kiến thông tư quy định về tái cấp vốn trên trái phiếu đặc biệt của VAMC

Ngân hàng Nhà nước xem xét và quyết định tái cấp vốn khi tổ chức tín dụng theo quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP sở hữu trái phiếu đặc biệt.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo thông tư quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Về cơ bản, Dự thảo Thông tư kế thừa các quy định của Thông tư số 18/2015/TT-NHNN và được chỉnh sửa để bao quát được các trường hợp phát sinh trong thực tế.

Về khái niệm tổ chức tín dụng Việt Nam, khoản 1 Điều 4 Nghị định số 53/2013/NĐ-CP đã quy định cụ thể, nên dự thảo thông tư không quy định lại nội dung này (theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, văn bản quy phạm pháp luật không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác).

Dự thảo thông tư cũng có sửa đổi, bổ sung quy định rõ ràng hơn về tiêu chuẩn trái phiếu đặc biệt, điều kiện tái cấp vốn và điều kiện gia hạn tái cấp vốn.

Quảng cáo

Về lãi suất tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt là lãi suất cho vay tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định tại Nghị định số 53 của Chính phủ tại thời điểm khoản tái cấp vốn được giải ngân, gia hạn.

Lãi suất đối với nợ gốc tái cấp vốn quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn của khoản tái cấp vốn tại thời điểm khoản tái cấp vốn chuyển quá hạn. NHNN không áp dụng lãi suất đối với nợ lãi chậm trả của khoản tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt.

Về hồ sơ đề nghị vay tái cấp vốn, gia hạn vay tái cấp vốn, dự thảo Thông tư tách thành hai điều quy định và chỉnh sửa cho rõ ràng và phù hợp với thực tế xử lý.

Để rút gọn quy trình xử lý, Dự thảo Thông tư không quy định Bảng kê trái phiếu đặc biệt trong hồ sơ đề nghị vay tái cấp vốn/ gia hạn vay tái cấp vốn của TCTD phải có xác nhận của VAMC. 

Trường hợp nhận được thông tin từ cơ quan có thẩm quyền hoặc qua công tác thanh tra, giám sát phát hiện TCTD cung cấp thông tin, số liệu không chính xác tại hồ sơ đề nghị vay tái cấp vốn, NHNN không xem xét đề nghị vay tái cấp vốn, gia hạn vay tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của TCTD trong thời gian một năm tiếp theo kể từ ngày có văn bản thông báo vi phạm.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã: SSB) đã thông qua kế hoạch triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ 16.598 tỷ đồng lên 20.403 tỷ đồng trong quý 2 và quý 3 năm 2022 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thứ năm, 26/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia