Nhóm ngân hàng đã phát hành hơn 9.000 tỷ đồng trái phiếu trong nửa đầu tháng 6

Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết, các ngân hàng đã phát hành khoảng hơn 9.000 tỷ đồng trái phiếu trong nửa đầu tháng 6 và tiếp tục là nhóm dẫn đầu về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Nhóm ngân hàng đã phát hành hơn 9.000 tỷ đồng trái phiếu trong nửa đầu tháng 6

Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại hiện đứng đầu về giá trị phát hành với giá trị là 9.290 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát hành nhiều nhất với 4.460 tỷ đồng.

Nhóm các doanh nghiệp tài chính đứng thứ hai, phát hành 1.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng từ đầu năm là 8.996 tỷ đồng, tăng 11,2%, chiếm khoảng 6,3% tổng giá trị phát hành.

Trong khi đó, giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ lũy kế là 133.489 tỷ đồng, giảm 25,5% (chiếm khoảng 93,7% tổng giá trị phát hành).

Một số đợt phát hành trái phiếu sắp tới có đợt phát hành riêng lẻ dự kiến 400 tỷ đồng của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo với kỳ hạn 2 năm, lãi suất 11,5% cho năm đầu tiên và 11,7% cho năm thứ hai.

Công ty Tài chính cổ phần Điện lực cũng có kế hoạch thực hiện đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo lãnh thanh toán một phần với giá trị phát hành không quá 1.800 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 10 năm, lãi suất cố định.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Fecon cũng có phương án phát hành riêng lẻ tối đa 150 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng.

Có thể bạn quan tâm