Nợ thuế, Công ty Cơ điện Hoàng Hưng bị dừng làm thủ tục hải quan

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty cổ phần Cơ điện Hoàng Hưng.

Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, sở dĩ đơn vị phải ban hành quyết định trên vì Công ty cổ phần Cơ điện Hoàng Hưng có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Do không chấp hành pháp luật về thuế, Công ty Cơ điện Hoàng Hưng bị dừng làm thủ tục hải quan
Do không chấp hành pháp luật về thuế, Công ty Cơ điện Hoàng Hưng bị dừng làm thủ tục hải quan

Đặc biệt là việc người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế, với số tiền cưỡng chế 10,7 tỷ đồng.

Quyết định do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh ban hành liên quan đến Công ty cổ phần Cơ điện Hoàng Hưng có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 28/9/2022.

Quyết định chỉ được chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thông tin.

Có thể bạn quan tâm