Quảng Nam “lệnh” thanh tra 6 dự án bất động sản của Công ty Thái Dương

Quảng Nam “lệnh” thanh tra 6 dự án bất động sản của Công ty Thái Dương

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu thanh tra 6 dự án do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thái Dương làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh, đánh giá cụ thể năng lực của Công ty, tiến độ, khả năng triển khai thực hiện các dự án.

Ngày 21/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ban hành thông báo kết luận cuộc họp giao ban của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó chủ tịch hôm 18/10.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh giao Sở Xây dựng tổ chức thanh tra việc triển khai thực hiện 6 dự án do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thái Dương (Công ty Thái Dương) làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh, đánh giá cụ thể năng lực của Công ty, tiến độ, khả năng triển khai thực hiện các dự án. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trước đó, ngày 11/10, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam có báo cáo về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Ngân Câu Villa (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) của doanh nghiệp trên.

Tại Thông báo số 461/TB-UBND ngày 12/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã cho ý kiến chỉ đạo đối với dự án Khu dân cư phố chợ Trường Xuân, phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ và dự án Khu dân cư Quảng Lăng tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Cụ thể, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư phố chợ Trường Xuân, phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ đến hết Quý 3.2022 (giãn tiến độ thêm 12 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 6035/UBND-KTN ngày 23/10/2018).

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thái Dương (chủ đầu tư) tích cực phối hợp với địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, khẩn trương hoàn thành toàn bộ hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định, đảm bảo đưa dự án vào hoạt động theo đúng tiến độ đã được UBND tỉnh thống nhất.

Quảng cáo

Đối với dự án dự án Khu dân cư Quảng Lăng tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thị xã Điện Bàn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, chủ đầu tư rà soát lại Quy hoạch, sự cần thiết triển khai dự án này để đề xuất việc tiếp tục thực hiện dự án hoặc chấm dứt thực hiện, điều chỉnh sang đất công cộng, chỉnh trang đô thị.

Theo thông tin công khai từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thái Dương hiện đang là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh, như: Khu dân cư Quảng Lăng; Khu dân cư phố chợ Trường Xuân; Khu đô thị Ngân Câu Villa; Khu đô thị Nam Ngọc,…

Vừa qua, ngày 2/6/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 3304/UBND-KTN về việc kiểm tra thông tin về giao dịch, rao bán sản phẩm bất động sản trên mạng xã hội.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, dự án Khu dân cư phố chợ Trường Xuân chưa đủ điều kiện để thực hiện các giao dịch và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Do đó, yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Tam Kỳ và các Sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát thông tin và làm việc với chủ đầu tư dự án để chấn chỉnh và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cho mọi tổ chức, cá nhân được biết.

Trường hợp có sai phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

Trường hợp cần thiết, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra, thu hồi dự án hoặc chỉ đạo điều tra để xử lý các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật; đối với các chủ đầu tư có sai phạm lớn, đề xuất UBND tỉnh xem xét, không cho tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia