Quảng Ngãi siết chặt việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

Quảng Ngãi siết chặt việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, sử dụng sai mục đích, gây lãng phí, trái với quy định của pháp luật cần phải kiên quyết ngăn chặn, xử lý.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 6917/UBND-KTN về việc quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Tại văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; đặc biệt, là tình trạng mua đất nông nghiệp chừa đường đi rồi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, tạo ra các điểm dân cư nhỏ, lẻ trên địa bản không phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn mới được duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị, thành phố phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra việc chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân không phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn mới; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt và không đảm bảo theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Quảng cáo

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là nhu cầu của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng, nhằm khai thác tối đa giá trị kinh tế do đất đai đem lại. Tuy nhiên, việc chuyển đổi không đúng quy hoạch, sử dụng sai mục đích, gây lãng phí, trái với quy định của pháp luật cần phải kiên quyết ngăn chặn, xử lý.

Thời gian vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp của  các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm tại thị xã Đức Phổ.

Qua đó đã phát hiện 397 trường hợp trên địa bàn thị xã Đức Phổ tự ý chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mà không được cho phép từ cơ quan có thẩm quyền. Trong đó có 381 trường hợp tự ý chuyển mục đích đất nông nghiệp để làm nhà ở và 16 trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất để dùng vào mục đích khác.

Việc tự ý chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để làm nhà ở tập trung nhiều nhất tại địa bàn phường Phổ Thạnh với 220 trường hợp, xã Phổ Nhơn với 77 trường hợp, phường Phổ Quang 26 trường hợp.

Một phần nguyên nhân được Kết luận thanh tra chỉ ra là địa phương không thực hiện việc thông báo cho người dân biết để đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nên người dân không biết thông tin để đăng ký dẫn đến tình trạng tự ý xây dựng nhà, xây dựng công trình khác mà không thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất dẫn đến vi phạm. Ngược lại, cá biệt một số người biết thông tin thì đăng ký chuyển nhiều với diện tích hàng ngàn m2 đất nông nghiệp sang đất ở.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia