Quảng Ngãi: Tập đoàn Vạn Thành muốn đầu tư sân tập Golf

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thành đã có văn bản đề nghị tỉnh Quảng Ngãi giới thiệu địa điểm để khảo sát, nghiên cứu đầu tư xây dựng dự án sân tập Golf.
Quảng Ngãi: Tập đoàn Vạn Thành muốn đầu tư sân tập Golf

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản trả lời về đề nghị giới thiệu địa điểm để khảo sát, nghiên cứu đầu tư xây dựng dự án sân tập Golf của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thành.

Cụ thể cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi giao trách nhiệm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan, nghiên cứu đề nghị trên của Công ty Vạn Thành, để giới thiệu địa điểm và hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện theo quy định hiện hành.

Được biết, trước đây trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cũng đã có ít nhất 2 doanh nghiệp đưa ra ý tưởng, đề xuất đầu tư dự án xây dựng sân Golf. Tuy nhiên do một số nguyên nhân nên tạm dừng, không thực hiện.

Liên quan đến việc khảo sát, nghiên cứu đầu tư, trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng nhận được văn bản của CTCP Khu công nghiệp Gilimex về việc đề xuất khảo sát địa điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Gilimex tại tỉnh này.

Sau khi tiếp nhận đề xuất trên của Công ty Gilimex, UBND tỉnh cho biết, địa phương hiện đang trình Bộ Xây dựng thẩm định, để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận đề xuất của Công ty Gilimex và sẽ xem xét giải quyết, sau khi đồ án trên (Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất, đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050), được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Có thể bạn quan tâm