SAM Holdings lỗ gần 38,3 tỷ đồng trong quý 4/2022

Công ty Cổ phần SAM Holdings (HOSE: SAM) ghi nhận doanh thu giảm 12% và lỗ 38,3 tỷ đồng trong quý cuối năm 2022.
SAM Holdings lỗ 38,28 tỷ đồng trong quý IV/2022

Trong quý 4/2022, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 535,27 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 38,3 tỷ đồng, so với cùng kỳ lãi 98,16 tỷ đồng, tức giảm 136,44 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp tăng 158,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 29 tỷ đồng lên 47,25 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 53%, tương ứng giảm 97,6 tỷ đồng về 86,54 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 111,3%, tương ứng tăng thêm 53,05 tỷ đồng lên 100,72 tỷ đồng;

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết ghi nhận lỗ 17,74 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 2,21 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 40,9% lên 51,47 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Nếu xét hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), quý 4, công ty tiếp tục lỗ 104,94 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 65,92 tỷ đồng.

Trong báo cáo giải trình lợi nhuận sau thuế riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 giảm so với 2021, SAM Holdings cho rằng nguyên nhân là do giảm doanh thu bán hàng và doanh thu tài chính.

Công ty thuyết minh chi phí tài chính tăng chủ yếu do trong kỳ, Công ty ghi nhận lỗ tỷ giá 17,8 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận lỗ 1,5 triệu đồng; lỗ thanh lý các khoản đầu tư là 55,4 tỷ đồng so với cùng kỳ là 11,6 tỷ đồng; chi phí lãi vay là 26,3 tỷ đồng so với cùng kỳ là 10,7 tỷ đồng…

Luỹ kế trong năm 2022, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 2.109 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 7,35 tỷ đồng, giảm 95,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, SAM Holdings đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.855,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 210,7 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính 2022 với lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 40,9 tỷ đồng, Công ty không hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt 19,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của SAM Holdings giảm 4,1% so với đầu năm, về 7.236,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 2.272,4 tỷ đồng, chiếm 31,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.804 tỷ đồng, chiếm 24,9% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.155,2 tỷ đồng, chiếm 16% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong năm, biến động lớn chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 56,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 625,16 tỷ đồng về 485,94 tỷ đồng.

Đối với danh mục đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, Sam Hodings ghi nhận đầu tư mới 720 tỷ đồng vào CTCP Liên Doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thuỷ.

Đầu năm 2022, Sam Holdings đã mua lại 49% cổ phần của CTCP Liên Doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thuỷ và dự kiến sẽ khởi động dự án chậm tiến độ này. Tuy nhiên, đến giữa năm 2022, tỉnh Quảng Trị đã có văn bản cho biết sẽ thu hồi dự án này nếu dự án Cảng Mỹ Thủy vẫn tiếp tục chậm triển khai.

CTCP Liên Doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy là chủ đầu tư dự án Cảng Mỹ Thủy, đây là dự án động lực trong Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 1/2019. Dự án bao gồm 10 bến phát triển theo 03 giai đoạn trên diện tích 685 ha đất.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 14.234 tỷ đồng, trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 2.143 tỷ đồng. 

SAM Holdings lỗ gần 38,3 tỷ đồng trong quý 4/2022 ảnh 2

Có thể bạn quan tâm