Savico báo lãi kỷ lục trong quý 2/2022

Savico báo lãi kỷ lục trong quý 2/2022

Sau 6 tháng, Savico ghi nhận doanh thu thuần 5.188 tỷ đồng, tăng 47,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 92,3 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với quý II/2021.

Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico, HoSE: SVC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 với doanh thu thuần 5.188 tỷ đồng, tăng 47,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, giá vốn bán hàng tăng 44,1% lên 4.759 tỷ đồng giúp biên lãi gộp được cải thiện  từ 6,2% lên 8,5%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính chỉ đạt 3 tỷ đồng, nhưng chi phí tài chính giảm 6,3% còn 22,3 tỷ đồng nhờ chi phí lãi vay giảm.

Trong khi đó, chi phía bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 63,2% và 96,4%.

Kết quả, Savico thu về 162,3 tỷ đồng lãi sau thuế, gấp 3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 92,3 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với quý II/2021. Đây cũng là mức lợi nhuận kỷ lục đơn vị này từng ghi nhận

Quảng cáo

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Savico đạt 9.406 tỷ đồng, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 110 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Như vậy, sau 6 tháng công ty đã hoàn thành 54,3% kế hoạch doanh thu và vượt 17,5% chỉ tiêu lợi nhuận năm. 

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của công ty đạt 4.329 tỷ đồng, giảm 2,3% so với số đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư chứng khoán đang nắm giữ là 45,9 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng giảm 25,7% còn 381,8 tỷ đồng. Hàng tồn kho của Savico đạt 711 tỷ đồng, giảm 28,5%. Khoản bất động sản đầu tư là 645 tỷ đồng, đi ngang so với số ngày 1/1. 

Nợ vay tài chính của công ty ở mức 961,3 tỷ đồng, giảm 35,8% so với đầu năm với 10,7% là nợ ngắn hạn. Toàn bộ các khoản nợ của Savico là nợ vay ngân hàng. Vốn chủ sở hữu ở mức 2.123 tỷ đồng, tăng 13,5% nhờ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng. 

Mới đây, Sovico cũng đã thông qua kế hoạch thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó Savico dự kiến phát hành hơn 33,31 triệu cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ phát hành 1:1. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 333 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ theo BCTC riêng năm 2021 đã kiểm toán, bao gồm các nguồn: 230 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần; và 103,1 tỷ đồng còn lại từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2021.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mới đây, CTCP Long Hậu đã ấn định 19/10 là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 16/11 tại Long An. Tuy nhiên, công ty chưa công bố thông tin dự kiến trình cổ đông trong đại hội bất thường sắp tới.

Thứ bảy, 01/10/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia