Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa dự kiến phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2022

Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa vừa có thông báo về việc thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 với tỷ lệ 11%.
Tiên Sơn Thanh Hóa
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (AAT)

Theo thông tin công bố, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (mã chứng khoán: AAT) sẽ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, số cổ phiếu dự kiến ​​phát hành thêm là 7 triệu đơn vị. Với tỷ lệ 100:11, tương đương mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 11 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 5/7. Ngày dự kiến thực hiện để chi trả cổ tức là trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận, ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, tiến hành làm thủ tục nhận cổ tức ngay tại công ty.

Về kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2023, doanh thu của doanh nghiệp đạt 126 tỷ tăng 9,97% so với quý cùng kỳ năm ngoái. Chi phí giá vốn hoạt động gia công giảm 20%, biên lợi nhuận gộp hoạt động thương mại tăng dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng 6,8% so với quý 1/2022.

Trong năm 2023, AAT đặt kế hoạch đi lùi với doanh thu thuần 600 tỷ đồng giảm 38%, lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng giảm 44% so với mục tiêu năm 2022. Đồng thời, doanh nghiệp này dự kiến đưa ra mức tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 10%.

Tiên Sơn Thanh Hóa
Diễn biến cổ phiếu AAT thời gian gần đây

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch sáng ngày 15/6, cổ phiếu AAT ghi nhận mức 7.020 đồng/cổ phiếu.

Được biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tiền thân là Công ty TNHH Thanh Hóa thành lập năm 1995. Ngày 24/3/2021, công ty này được niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE với vốn điều lệ 348 tỷ đồng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực may xuất khẩu, kinh doanh nông sản, nhà xưởng cho thuê...

Có thể bạn quan tâm