Thanh Hóa điều chỉnh và bổ sung hàng loạt cụm công nghiệp

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2189/QĐ-UBND, ngày 22/6/2022 về việc Điều chỉnh, bổ sung một số cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Thạch Thành và Thọ Xuân vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Thanh Hóa điều chỉnh và bổ sung hàng loạt cụm công nghiệp

Theo đó, tỉnh này bổ sung cụm công nghiệp Ngọc Vũ, có địa điểm tại xã Thiệu Ngọc và Thiệu Vũ của huyện Thiệu Hoá, có diện tích khoảng 50 ha. Ngành nghề hoạt động trong cụm công nghiệp là sản xuất chăn ga, thảm dệt, thời trang may mặc và giầy da, nội thất, điện, điện tử, cơ khí, chế biến nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ,thức ăn gia súc, gia cầm…và các ngành nghề khác có liên quan.

Cụm công nghiệp Vạn Hà số 2, địa điểm tại xã Thiệu Phú có diện tích 27 ha. Ngành nghề hoat động trong cụm công nghiệp là sản xuất hàng chăn ga, thời trang may mặc, giầy da, nội thất, điện, điện tử, cơ khí, chế biến nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ và các ngành nghề khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tại huyện Hậu Lộc, bổ sung cụm công nghiệp Liên Hoa, huyện Hậu Lộc, địa điểm xã Liên Lộc và xã Hoa Lộc, diện tích khoảng 40 ha. Ngành nghề hoạt động trong cụm công nghiệp bao gồm các nhà máy sản xuất, máy xây dựng; điện tử; cơ khí; may mặc, giầy da; chế biến nông, lâm...và các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Bổ sung cụm công nghiệp Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, địa điểm xã Thuần Lộc, diện tích khoảng 28 ha. Ngành nghề hoạt động trong cụm công nghiệp là sản xuất may mặc và giày da, nội thất, điện, điện tử, gia công cơ khí, sản xuất các sản phẩm về công nghiệp hỗ trợ dệt may, điện tử, phụ tùng ô tô, máy nông nghiệp, chế biến nông sản, sản xuất đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, thức ăn gia súc, gia cầm… và các ngành nghề khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đối với huyện Thạch Thành, bổ sung cụm công nghiệp Thạch Bình, huyện Thạch Thành, địa điểm xã Thạch Bình, diện tích khoảng 70 ha. Ngành nghề hoạt động trong cụm công nghiệp gồm các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, máy xây dựng; điện tử; cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; may mặc, da giày; chế biến nông, lâm...và các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Bổ sung cụm công nghiệp Vân Du 2, huyện Thạch Thành, địa điểm xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, diện tích khoảng 50 ha. Ngành nghề hoạt động trong cụm công nghiệp là các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, máy xây dựng; điện tử; cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; may mặc, da giày; chế biến nông, lâm... và các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Trên địa bàn huyện Thọ Xuân, bổ sung cụm công nghiệp Xuân Hòa - Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, địa điểm xã Xuân Hòa và xã Thọ Hải, diện tích khoảng 75 ha. Ngành nghề hoạt động trong cụm công nghiệp gồm sản xuất hàng may mặc và giầy da, nội thất, điện, điện tử, cơ khí, chế tạo máy, chế biến nông sản, chế biến lâm sản, hàng thủ công mỹ nghệ, thức ăn gia súc, gia cầm, vật liệu xây dựng; … và các ngành nghề khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Để việc điều chỉnh, bổ sung các cụm công nghiệp nói trên vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được thực hiện nhanh, hiệu quả, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các ngành, đơn vị liên quan, hướng dẫn UBND các huyện: Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Thạch Thành và Thọ Xuân triển khai các thủ tục thành lập cụm công nghiệp Ngọc Vũ và cụm công nghiệp số 2 Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa; cụm công nghiệp Liên Hoa và cụm công nghiệp Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc; cụm công nghiệp Thạch Bình và cụm công nghiệp Vân Du 2, huyện Thạch Thành và cụm công nghiệp Xuân Hòa - Thọ Hải, huyện Thọ Xuân và các thủ tục có liên quan để triển khai công tác đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp theo đúng quy định tại Nghị định số 68/2017/NQ-CP ngày 25/5/2017 và Nghị định số 66/2020/NĐCP ngày 11/6/2020 của Chính phủ, các quy định về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao UBND các huyện: Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Thạch Thành và Thọ Xuân chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan đưa các vị trí khu đất quy hoạch các cụm công nghiệp nêu trên vào Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để bố trí quỹ đất cho việc triển khai thành lập các cụm công nghiệp theo cam kết của UBND các huyện.

Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa Phạm Bá Oai cho biết: "Việc bổ sung các cụm công nghiệp nói trên vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là cần thiết. Các cụm công nghiệp đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy công nghiệp trên địa bàn các huyện ngày càng phát triển, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương; chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp sang công nghiệp".

Có thể bạn quan tâm