Thanh khoản TTCK giảm 14% trong tháng 9/2022

Theo thống kê của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 09/2022, chỉ số VN-Index đạt 1.132,11 điểm, giảm 11,59% so với tháng 8 và giảm 24,44% so với cuối năm 2021.

VNAllshare đạt 1.123,09 điểm, giảm 12,03% so với tháng 08, và giảm 28,07% so với cuối năm 2021; VN30 đạt 1.152,01 điểm, giảm 11,48% so với tháng 08 và giảm 24,99% so với cuối năm 2021.

Trong tháng 9/2022, một số ngành ghi nhận mức giảm gồm: Ngành công nghiệp (VNIND) giảm 14,52%, ngành tài chính (VNFIN) giảm 13,26%, ngành năng lượng (VNENE) giảm 12,31%.

thị trường chứng khoán
Xét quy mô thị trường, tổng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết đạt trên 136 tỷ cổ phiếu

Thanh khoản thị trường cổ phiếu tháng 9 ghi nhận giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt gần 13.400 tỷ đồng và 527,18 triệu cổ phiếu. Như vậy là giảm 14,16% về giá trị bình quân và 15,9% về khối lượng bình quân so với tháng 8.

Về giao dịch chứng quyền có đảm bảo (CW), khối lượng giao dịch bình quân CW đạt khoảng 28,17 triệu CW với giá trị giao dịch bình quân là 14,21 tỷ đồng. Như vậy, giảm 11,67% về khối lượng bình quân và 31,33% về giá trị bình quân so với tháng 8/2022.

Về giao dịch cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài, tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng đạt trên 37.300 tỷ đồng, chiếm gần 7% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng giá trị hơn 2.600 tỷ đồng.

Xét quy mô thị trường, tổng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết đạt trên 136 tỷ cổ phiếu. Giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 4,50 triệu tỷ đồng, giảm 11,55% so với tháng trước, tương đương 53,63% GDP năm 2021.

Có 577 mã chứng khoán niêm yết, với 400 mã cổ phiếu, 3 mã chứng chỉ quỹ đóng, 10 mã chứng chỉ quỹ ETF, 162 mã chứng quyền có bảo đảm và 02 mã trái phiếu.

1 mã chứng chỉ quỹ (Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 4), 1 mã chứng chỉ quỹ ETF (Quỹ DCVFMVNMIDCAP) và 60 mã CW mới được niêm yết và chính thức đưa vào giao dịch.

Có thể bạn quan tâm