Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm đất đai tại nhiều dự án ở Hải Dương

Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra 16 dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương có dấu hiệu vi phạm về công tác quy hoạch, xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là tạm tính, phê duyệt giá đất cho cả phần diện tích đất chưa được giao,...
sai phạm đất đai

Dự án Khu Dân cư Đại An II tại phường Tử Minh, TP Hải Dương là dự án sai phạm đất đai. Cụ thể về việc triển khai các bước về lập quy hoạch kéo dài, điều chỉnh cơ cấu, ranh giới cho thuê đất nhưng chưa kịp thời thực hiện các trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định,....

Trong thông báo kết luận về việc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Hải Dương trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn 2016-2020, Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm đất đai của tỉnh này.

Cụ thể, 7/16 dự án có hạn chế, thiếu sót về công tác quy hoạch. Ví dụ như Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu dân cư, dịch vụ thương mại phía Bắc thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang và Dự án Khu Dân cư Đại An II (tại phường Tử Minh, thành phố Hải Dương).

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra 13/16 dự án có hạn chế, thiếu sót như: Chậm phê duyệt giá đất, xác định bổ sung tiền sử dụng đất khi điều chỉnh quy hoạch hoặc giao đất bổ sung; xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là tạm tính, phê duyệt giá đất cho cả phần diện tích đất chưa được giao; chậm điều chỉnh đơn giá thuê đất khi hết thời gian ổn định 5 năm; không xác định cụ thể diện tích từng loại đất dẫn đến diện tích đất phải nộp tiền thuê đất không thống nhất...

Trong đó, 4 dự án đã được giao đất trên 1 năm nhưng vẫn chưa phê duyệt giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất như: Dự án Khu đô thị Đại Sơn (tại phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh); Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu dân cư, dịch vụ thương mại phía Bắc thị trấn Ninh Giang (huyện Ninh Giang); Dự án Khu dân cư, dịch vụ, thương mại phía Bắc thị trấn Phú Thứ (huyện Kinh Môn); Dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo (phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh).

7/16 dự án có hạn chế, thiếu sót, vi phạm khi phê duyệt giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất như: Việc xác định tổng mức đầu tư dự án có một số chi phí chưa phù hợp hoặc vẫn để khoản thuế giá trị gia tăng (VAT) trong tổng chi phí hạ tầng kỹ thuật của chi phí phát triển giả định để tính tiền sử dụng đất theo phương pháp thặng dư, làm phát sinh bổ sung tiền sử dụng đất phải nộp; chậm xác định khối lượng, thẩm định dự toán đổi một số hạng mục có giá trị đầu tư tạm tính.

Cũng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, 4/16 dự án có hạn chế, thiếu sót, vi phạm về trình tự, thủ tục như: Thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nhưng chưa thực hiện thủ tục báo cáo HĐND tỉnh Hải Dương thông qua danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư, thu hồi đất để thực hiện dự án khi chưa đầy đủ trình tự thủ tục sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định; chậm hoặc chưa làm thủ tục giao đất, bàn giao đất trên thực địa cho Chủ đầu tư khi đã giải phóng mặt bằng xong; chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Tiếp đó, 4/16 dự án có hạn chế, thiếu sót, vi phạm về trật tự xây dựng như: Chủ đầu tư dự án tổ chức thi công khi chưa được cấp phép xây dựng; không thực hiện các thủ tục thăm dò, khai thác khoáng sản hoặc đóng cửa mỏ tại khu vực dự án.

Kết luận thanh tra nêu rõ: "Để xảy ra hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai nêu trên, thuộc trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phụ trách lĩnh vực giai đoạn 2016–2020 và thời kỳ có liên quan; Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, ngành phụ trách lĩnh vực, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã phụ trách lĩnh vực giai đoạn 2016-2020 và thời kỳ có liên quan".

Có thể bạn quan tâm